99 Alahove imena

^ = Ni dopisom z dne arabic "= Hamza dopisom z dne arabic

 

 • Alah
  • Allah, On, ki je Godhood, ki je moč ustvariti subjekte.
 • Ar-Rahmaan
  • Sočutno, The Beneficient, The One, ki je veliko milost za vernike in hulitelji na tem svetu in �e posebej za vernike v nadaljevanju.
 • Ar-Raheem
  • Usmiljen, One, ki je veliko milost za vernike.
 • Al-Malik
  • King, Sovereign Gospod, One s popolno Dominion, Dominion One Čigav je razvidno iz nepopolnost.
 • Al-Quddoos
  • Sveti, One, ki je čist iz katerega koli slabosti in izhaja iz otrok in nasprotnike.
 • As-Salaam
  • Vir miru, tistega, ki je brez vsakega nepopolnost.
 • Al-Mu'min
  • Guardian of Faith, ki je ena priča za sebe, da nihče ni Bog, ampak njemu. In je priča za njegove vernike, da so resnične v svoje prepričanje, da nihče ni Bog, ampak njemu.
 • Al-Muhaimin
  • Protector, The One, ki so priče rek in dejanja njegovega bitja.
 • Al-^ Azeez
  • Mighty, Strong, Defeater ki ni premagal.
 • Al-Jabbaar
  • Compeller, One, da se ni nič zgodilo v Njegovo gospostvo, razen to, kar je hotel.
 • Al-Mutakabbir
  • Majestic, The One, ki izhaja iz lastnosti bitja in iz njih podobne.
 • Al-Khaaliq
  • Stvarnik, The One, ki prina�a vse od ne-obstoj, obstoj.
 • Al-Bari "
  • The Evolver, The Maker, The Stvarnika, ki ima moč, da vklopite subjekte.
 • Al-Musawwir
  • The Fazoner, The One, ki oblike Njegova bitja v različnih slik.
 • Al-Ghaffaar
  • The Great Forgiver, The Forgiver, The One, ki odpu�ča grehe Njegove su�njev znova in znova.
 • Al-Qahhaar
  • The Subduer, prevladujoče, The One, ki je popolno moč in se ne more več ničesar.
 • Al-Wahhaab
  • Bestower, tistega, ki je velikodu�ne daje obilo brez vrnitve. On je vse, kar koristi ali Halal ali Haram.
 • Al-Razzaaq
  • Sustainer, Provider.
 • Al-Fattaah
  • Odpirač, The razbremenilna, Sodnik, The One, ki se odpre za njegovo su�njev, zaprte worldy in verskih zadevah.
 • Al-^ Aleem
  • Program All-ve, The obve�čeni; The One nič ni odsotno iz njegovega znanja.
 • Al-Qaabid
  • The Constricter, The dr�alo, The Withholder, The One, ki constricts the pre�ivljanje Njegovega wisdomand se �iri in �iri z njegovo �lahtnosti in Mercy.
 • Al-Baasit
  • The Expander, The Englarger, The One, ki constricts the pre�ivljanje Njegovega wisdomand se �iri in �iri z njegovo �lahtnosti in Mercy.
 • Al-Khaafid
  • Abaser, Tisti, ki zni�uje kdor je hotel, ki ga njegovo uničevanje in postavlja kdor je hotel, ki ga njegov ustanove.
 • Ar-Raafi ^
  • The Exalter, The Elevator, The One, ki zni�uje kdor je hotel, ki ga njegovo uničevanje in postavlja kdor je hotel, ki ga njegov ustanove.
 • Al-Mu ^ iz
  • Honorer, on daje ugled, da kdorkoli je hotel, zato ni nikogar, razgradijo njemu in on razgrajuje kdo je hotel, zato ni nikogar, da bi mu dali ugled.
 • Al-Muthil
  • Dishonorer, Humiliator, on daje ugled, da kdorkoli je hotel, zato ni nikogar, razgradijo njemu in on razgrajuje kdo je hotel, zato ni nikogar, da bi mu dali ugled.
 • Kot-Samee ^
  • Program All-Hearing, poslu�alca, The One, ki sli�i vse stvari, ki so jih sli�ali Njegove Eternal Hearing brez uho, instrument ali organ.
 • Al-Baseer
  • All-videnje, tistega, ki vidi vse stvari, ki jih vidijo njegovo videnje Eternal brez učenec ali kateri koli drug instrument.
 • Al-Hakam
  • Sodnik, On je ravnilo in njegova sodba je Njegov Word.
 • Al-ADL ^
  • Pravednika, The One, ki je do tega upravičen, kar on počne.
 • Al-Lateef
  • Pretanjeni One, The milostiv, The One, ki je naravi Njegov su�njev in ji na njih.
 • Al-Khabeer
  • Zavedajoč se, Tisti, ki pozna resnico stvari.
 • Al-Haleem
  • The Forebearing, The Clement, The One, ki prelaga kazen za tiste, ki si zaslu�ijo, in potem on lahko odpusti jim.
 • Al-^ Azeem
  • The Great One, The Mighty, The One zaslu�i lastnosti Exaltment, Glory, Extolement in Čistost iz vseh nepopolnost.
 • Al-Ghafoor
  • Program All-tolerantna, odpis, The One, ki odpu�ča veliko.
 • Ash-Shakoor
  • The Grateful, The ceni, The One, ki daje veliko nagrado za malo poslu�nosti.
 • Al-^ Aliyy
  • Najvi�jega, Sublime, tistega, ki izhaja iz lastnosti bitij.
 • Al-Kabeer
  • The Most Great, The Great, The One, ki je večja kot vse v status.
 • Al-Hafeez
  • The pas, The Protector, The One, ki �čiti in kdor koli je hotel za�čititi.
 • Al-Muqeet
  • Vzdr�evalec, The Guardian, podajalnik, Sustainer, One, ki je Power.
 • Al-Haseeb
  • The Reckoner, The One, ki daje zadovoljstvo.
 • Aj-Jaleel
  • Sublime The One, The blagodejno, The One, ki se mu pripisuje z veličino moči in slave statusa.
 • Al-Kareem
  • Velikodu�no One, The Bountiful, The milostiv, The One, ki se mu pripisuje z veličino moči in slave statusa.
 • Ar-Raqeeb
  • The Watcher, budnim, The One, da nič ni odsotno iz Njega. Zato je pomen se nana�a na atribut znanja.
 • Al-Mujeeb
  • The Responsive, The Hearkener, The One, ki odgovarja tisti, ki potrebuje, če ga prosi Njega in rescues the yearner če poziva Njega.
 • Al-Wasi ^
  • Vast, vseobsegajoč, obve�čeni.
 • Al-Hakeem
  • Mudrih, Sodnik sodnikov, The One, ki je pravilno Njegova dejanja.
 • Al-WADOOD
  • Loving, tistega, ki ljubi njegovo prepričanje, su�enj in njegovo prepričanje, su�nji ljubezni Njega. Njegova ljubezen do njegove su�nje, je njegovi volji, da bo usmiljen do njih in jih pohvalite: Zato je pomen se nana�a na atribute Will in Kalam (Njegov atribut, s katero je naročila in prepoveduje in je govoril, da Mohameda in Musa miru se na njih -. To ni dobro niti jezik, niti črka.).
 • Al-Majeed
  • The Most slavno One, The Glorious, The One, ki je z odlično Power, High Status, Sočutje, �lahtnosti in prijaznost.
 • Al-Ba ^ i -
  • The Reserrector, The Raiser (pred smrtjo), The One, ki resurrects Njegovi su�nji po smrti za plačilo in / ali kaznovanju.
 • Ash-Shaheed
  • Priče, The One, ki je odsoten nič od njega.
 • Al-Haqq
  • Resnica, True, One, ki resnično obstaja.
 • Al-Wakeel
  • Poobla�čenec, The One, ki daje zadovoljstvo in se sklicuje.
 • Al-Qawiyy
  • The Most Strong, The Strong, The One s popolno Power.
 • Al-Mateen
  • Firm One, One z veliko močjo, ki je neprekinjenem in on tega ne bo utrujen.
 • Al-Waliyy
  • , Ki �čitijo Friend, The Supporter.
 • Al-Hameed
  • Hvalevrednim, The pohvalil tistega, ki si zaslu�i, da se pohvalimo.
 • Al-Muhsee
  • �tevec, The Reckoner, The One, ki so znani grof stvari z njim.
 • Al-Mubdi "
  • The Originator, The One, ki je začel člove�ko bitje. To pomeni, da je ustvaril njega.
 • Al-Mu ^ EED
  • The reprodukovanje, The One, ki pripelje nazaj bitja po smrti.
 • Al-Muhyi
  • The restavrator, The o�ivlja, The One, ki je iz �ivih ljudi iz semena, ki nima du�e. On daje �ivljenje tako, da se du�e nazaj obrabljen organi, na dan vstajenja in on naredi srce �ivi z vidika znanja.
 • Al-Mumeet
  • Stvarnika of Death, The Destroyer, The One, ki postane �ivi mrtveci.
 • Al-Hayy
  • �ive, The One pripisati z �ivljenjem, ki je za razliko od na�e �ivljenje in ne iz kombinacije du�e, mesa in krvi.
 • Al-Qayyoom
  • The self-ki obstajajo, The One, ki ostane in se ne konča.
 • Al-Waajid
  • Perceiver, Finder, Rich, ki je nikoli ni slaba. Al-Wajd je BOGASTVO.
 • Al-Waahid
  • Edinstvena, The One, The One brez partnerja.
 • Al-Ahad
  • The One.
 • As-Samad
  • The Eternal, The Independent, The Master, ki se sklicuje v zadevah in je raje v tistih potreb.
 • Al-Qaadir
  • The zmo�en, The sposobnost, The One pripisujejo s Power.
 • Al-Muqtadir
  • Zmogljiva, Dominant, One s popolno Power, ki je nič ne odtegne od njega.
 • Al-Muqaddim
  • The Otpremnik, Promotor, The One, ki postavlja stvari na svoje pravice mestih. On je pred nami, kaj on naredi oporoke in zamud, kar hoče.
 • Al-Mu'akh-khir
  • The Delayer je zavora, The One, ki postavlja stvari na svoje pravice mestih. On je pred nami, kaj on naredi oporoke in zamud, kar hoče.
 • Al-'Awwal
  • Prvi, The One, katere obstoj je brez začetek.
 • Al-'Akhir
  • The Last, The One, katere obstoj je brez konca.
 • Az-Zaahir
  • Manifest, One, da nič ni nad njim, in nič ni pod njim, zato je ne obstaja mesto. On, The vzvi�eno, njegovo Opozoril je očitno z dokazili, in On je razvidno iz blodnje atributov organov.
 • Al-Baatin
  • The Hidden, The One, da nič ni nad njim, in nič ni pod njim, zato je ne obstaja mesto. On, The vzvi�eno, njegovo Opozoril je očitno z dokazili, in On je razvidno iz blodnje atributov organov.
 • Al-Walee
  • Guverner, The One, ki je lastnik stvari, in jih vodi.
 • Al-Muta ^ ali
  • Naj vzvi�eno, Visoki vzvi�eno, The One, ki izhaja iz lastnosti oblikovanja.
 • Al-Barr
  • Izvir Vse bog, The Righteous, The One, ki je naravi Njegova bitja, ki jih zajema z njegovo pre�ivljanje, ki so navedeni kdor je hotel med njimi s svojo podporo, za�čita in posebne milosti.
 • Ob-Tawwaab
  • The akceptor od kesanja, The Relenting, The One, ki odobri spreobrnjenja Kdor je hotel med svoja ustvarjena bitja in sprejema njegovo kesanje.
 • Al-Muntaqim
  • Avenger, tistega, ki prevladuje nad victoriously Njegovi sovra�niki in jih kaznuje za svoje grehe. To lahko pomeni tistega, ki jih uniči.
 • Al-^ Afuww
  • The Oprostitelj, The Forgiver, The One s �iroko odpu�čanja.
 • Ar-Ra'uf
  • Sočutno, The One z veliko Mercy. Milost in nemilost Alah je njegova volja subvencioniranju ko je kdo hotel med Njegova bitja.
 • Malik Al-Mulk
  • Eternal Lastnik suverenosti, Tisti, ki nadzoruje gospostvo in daje oblast, da kdorkoli je hotel.
 • Thul-Jalali Wal-Ikram
  • Lord of Majesty in Bounty, Tisti, ki si zaslu�i, da se vzvi�eno in ne zanikal.
 • Al-Muqsit
  • Equitable, The One, ki je �ele v njegovi sodbi.
 • Aj-Jaami ^
  • Nabiralca, The One, ki zbirajo bitja na dan, da ni nobenega dvoma, da je sodni dan.
 • Al-Ghaniyy
  • The self-Dovolj, The One, ki ne potrebujejo ustvarjanja.
 • Al-Mughni
  • The Enricher, The One, ki izpolnjuje potreb bitja.
 • Al-maani ^
  • Sprečilac, Withholder.
 • Ad-Daarr
  • The Distresser, The One, ki omogoča, da dose�ejo �kodo kdorkoli je hotel in koristijo kdo je hotel.
 • -Nafi ^
  • Ugodnih, tistega, ki naredi �kodo doseči, da kdorkoli je hotel in koristijo kdo je hotel.
 • -Noor
  • Svetloba, ki One vodnike.
 • Al-Haadi
  • Vodnik, ki One z njegovim vodstvom Njegove belivers so bili vodeni, in z njegovim vodstvom �ivih bitij so bile vodene na to, kar je koristno za njih in za�čitena od tistega, kar je �kodljivo za njih.
 • Al-Badi ^
  • The neprimerljivi, The One, ki je ustvarila oblikovanje in oblikovana je brez predhodnega primer.
 • Al-Baaqi
  • Večni, The One, da je stanje neobstoja ni mogoče pri njemu.
 • Al-Waarith
  • Vrhovno dediču, dedič, The One, katere obstoj je �e vedno.
 • Ar-Rasheed
  • Priročnik za pravo pot, The One, ki vodnike.
 • As-Saboor
 


Stranica mise svidza ?
Nema Bolja
Super
Odlicna
Katastrofa
Nevlja
Neme zanima

(View results)


Advertisement
 
 

 

Custom Myspace Clock
chat
 
_____________


For more widgets please visit www.yourminis.com

Sat
 
__________________ website creation
sonneries _________________
 
Today, there have been 4 visitors (12 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=